Als ervaringsdeskundige weet ik wat je doormaakt. Dat maakt het verschil.

Ik help mensen,  die in het dagelijkse leven worden belemmerd door hun eigen beperkende gedachten en angsten, weer in vrijheid te leven door ze inzichten en handvatten te geven.
Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking.

Uitzicht door Inzicht

Door de nieuwe inzichten die je hebt opgenomen, ga je bewuster om met je gedachten en met de omgeving om je heen. Je verandert stap voor stap oude patronen door nieuwe patronen. Het gevolg is dat je door je nieuw opgedane kennis meer in je kracht komt te staan en in vrijheid kan leven, zonder belemmeringen vanuit je gedachten. Je bent niet meer aan het overleven, maar je leeft!

Voor welke hulpvraag bied ik begeleiding aan?

stress  |  paniek  |  paniekaanvallen  |  pieker-denken  |  fobieën  |  angsten  |  somberheid
|  het niet meer weten  |  burn-out  |  spanning(en)   

depressieve klachten  |  hyperventilatie  |  hypochondrie  |  PMS-klachten  |  fibromyalgie

Mijn eigen - levens veranderende- ervaringen, door inzichten, handvatten en daardoor nieuwe patronen, hebben mij op het pad gebracht om begeleiding van mensen te zien als iets heel bijzonders en dankbaars.